Forside  |  Profil  |  Behandlerteam  |  Målgruppe  |  Visitation  |  BehandlingPriser & tilbud  |  Kursustilbud  |  Kontakt 

    
KILDEHØJ
Første og eneste danske privathospital og videnscenter for spiseforstyrrelser 
   
 
  • Behandling
  • Rehabilitering og udslusning
  • Efterværn

  • Supervision

  • Efteruddannelse

   

  Professionelt udarbejdede behandlingsforløb - fleksible og individuelle
   

  KILDEHØJ ligger i Nordsjælland
   i skønne naturomgivelser ved skov og strand
  og danner rammen om et varmt, forstående og kompetent
  behandlingsmiljø med højtuddannet, professionelt personale.

  Spiseforstyrrelser i samfundsmæssigt perspektiv:

  En voksende del af vore mest ressourcefulde samfundsborgere - børn og unge - rammes af stress, mistrivsel og spiseforstyrrelse. De er i fare for at ende som unge invalidepensionister, før livet har givet dem en chance - eller som kroniske bistandsklienter, hvis de da ikke forinden har taget deres eget liv.

  Det er uacceptabelt og en menneskelig og samfundsøkonomisk katastrofe.

  I øjeblikket er der alt for få kvalificerede forebyggelses-, behandlings- og efterværnstilbud til denne eksplosivt voksende gruppe af klienter. Talmæssigt overgår de både kræft og hjertekarlidelser.

  Det er af afgørende betydning, at det bedste inden for det offentlige og private samarbejder om at løse denne vigtige opgave.

  Spiseforstyrrelser vil blive det 21. århundredes mest alvorlige livsstilssygdom, hvis vi ikke griber ind og samarbejder nu. Det er allerede en af de sygdomme, som foruden alvorlige fysiske konsekvenser har flest alvorlige socialpsykologiske og økonomiske følgevirkninger både for den enkelte patient, dennes familie og samfundet som et hele.

  Derfor har KILDEHØJ nu etableret professionel hjælp specielt for den voksende gruppe af bulemikere, overspisere og andre med en madmisbrugsrelateret lidelse.
   


    Webmaster:
    windfeldt.communication 

  KILDEHØJ • Kildehøj Allé 1 • 2990 Nivå 

  Telefon 39 64 29 37

  E-mail: post@healthclinic.dk • Kontaktperson: Rachel Santini

  eXTReMe Tracker